Baudos už KET pažeidimus

Baudos už greičio viršijimą

ATPK str. – dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
Visiems vairuotojams
124-01iki 10 km/hįspėjimaspolicija
124-02daugiau kaip 10 km/h iki 20 km/h40-100policija
124-03daugiau kaip 20 km/h iki 30 km/h100-300policija
124-04daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h400-600policija
124-05daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h600-800policija
124-06daugiau kaip 50 km/h1000-1500su 1-3arba 7 parų arešt. su teis atėm. 6 mėn.teismas
Vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo
124-04daugiau kaip 30 km/h iki 40 km/h
400-600su 3-6policija
124-05daugiau kaip 40 km/h iki 50 km/h600-800su 6-12policija
124-06daugiau kaip 50 km/h1000-1500su 12-18teismas
Asmenims, neturintiems teisės vairuoti
124-06daugiau kaip 50 km/h1500-2500arba 20-30 parų areštasteismas

Baudos už netinkamą manevravimą

ATPK str. – dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
124¹-01Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo100-200arba 1-6policija
124¹-02Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako50-100policija
124¹-03Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kel.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse100-150arba 1-3policija
124¹-04Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperj ungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas40-80policija
125Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas300-500su 2-4policija
132¹Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai50-100policija

Baudos už netinkamą elgesį

ATPK str. – dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
137-02Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro automob. langus ar duris10-20policija
124¹-05Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui200-400arba 2-4policija
124΄Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas300-500policija
124²-01Pavojingos situacijos sukėlimas400-800su 3-6policija
Piktybiniai pažeidimai
124²-02Chuliganiškas vairavimas1000-2000su 12-24policija
130-01Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos3000-4000arba 36-60teismas
123-01Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais100-150policija
123-03Vairavimas automob. su suklastotais, uždengtais ar su kito automob. valst. Nr. ženklais800-1200arba 6-12policija
123-04Vairavimas automob. su įregtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais100-200su prietaiso konfisk.policija
Neblaiviems vairuotojams
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens2000-3000su 24-36teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens3000-4000su 36-60arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60teismas
Asmenims be teisių
124²-01Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių1000-2000policija
124²-02Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių2500-3500policija
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens3500-4000 su automob. konf.arba 10-20 parų areštas su automob. konf.teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens4000-5000 su automob. konf.arba 20-30 parų areštas su automob. konf.teismas
130-01Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos4000-5000teismas

Baudos už girtumą

ATPK str. – dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
Savininkams ir vairuotojams už kitų asmenų nepriežiūrą
126-06Perdavimas vairuoti automob. neblaiviam ar apsvaigusiam300-500policija
133Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisių300-500policija
Visiems vairuotojams
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens2000-3000su 24-36teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens3000-4000su 36-60arba 10-20 parų areštas su teisės atėm. 36-60teismas
126-01Vairavimas esant lengvo girtumo laipsn. (nuo 0,41 iki 1,5 promilės)1000-1500su 12-18teismas
126-02Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)500-1000policija
126-03Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)800-1000policija
126-04Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo laipsn., neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo2000-3000su 24-36arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36teismas
126-05Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo1000-3000su 12-36arba 10-30 parų areštas su teisės atėm. 24-36teismas
127-03KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą4000-5000su 36-60arba 15-30 parų areštas su teisės atėm. 36-60teismas
Asmenims be teisių
124²-03Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens3500-4000 su automob. konf.arba 10-20 parų areštas su automob. konf.teismas
124²-04Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens4000-5000 su automob. konf.arba 20-30 parų areštas su automob. konf.teismas
127-03KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą5000-5500 su arba be automob. konf.arba 10-20 parų areštas su automob. konf.teismas
129Vairavimas automob. esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo4000-5000arba 20-30 parų areštasteismas

Baudos už automobilio eksploatacijos pažeidimus

ATPK str. – dalisPažeidimo esmėBauda (Lt)Teisės vair. atėmimas (mėn.)Automobilio konfiskavimas, adm. areštasKas nagrinėja bylą
51¹¹-01Neeksploatuojamo automob. laikymas250-500policija
51¹¹-02Pakartotinis neeksploatuojamo automob. laikymas500-1000su arba be automob. konfisk.policija
82-01Eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu100-200policija
82-02Pakartotinis eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu200-500policija
123-01Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais100-150policija
123-02Vairavimas automob. be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui100-200arba 1-3policija
123-05Neapdrausto automob. vairavimas80-120policija
133¹Transp. priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas300-500policija
133¹133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens1500-2000policija
134-01Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas100-200policija
134-02134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens200-300arba 1policija