Lengvųjų automobilių katalogas -> Morris

1100 12/4 8 Cowley
Fourteen/6 Isis Ital Maria
Marina Mini Minor Oxford
Six